redjaji za prijem radio-valova moraju u Austriji biti prijavljeni i za njih se mora placati pristojba!

Što je uredjaj za prijem radio-valova?

Uredjaj za prijem radio-valova (televizor, radio, itd.) su svi tehnicki aparati, koji su namjenjeni neposrednom prijemu radio-valova. Dakle, nije bitan konkretan uredjaj, vec je odlucujuce to da se njime omogucava korištenje radio-valova.

Zakonska obveza prijave

Na temelju zakona o radio-televizijskoj pristojbi (BGBI. I Nr. 159/1999) moraju biti prijavljeni svi radiotelevizijski prijemnici, koji se nalaze na jednoj lokaciji i koji su u upotrebi ili za upotrebu sposobni. Takva lokacija je stan kao i drugi prostori sa jedinstvenom svrhom korištenja.

Promjene, kao što je promjena lokacije uredjaja za prijem radio-valova (na primjer: preseljenje) ili promjena imena (na primjer: povodom vjencanja) moraju biti prijavljene.

Zakonski odredjena pristojba

Ako imate više radio- i/ili televizijskih aparata u Vašem stanu, morate platiti samo jednom. Naime, za privatnu uporabu uredjaja za prijem radio-valova u stanovima važi: Neovisno o broju takvih mora se platiti samo jedna pristojba. Za televizor ili radio u kucici u kojoj provodite odmor (vikendici) morate po drugi put platiti. Naime, ako držite u jednom drugom domacinstvu (na primjer: stan u kojem provodite odmor) u upotrebi ili spremne za upotrebu uredjaje za prijem radio-valova, za tu lokaciju postoji posebna obveza prijave i placanja pristojbe. Za korištenje prijemnika u drugim prostorijama (na primjer: firmama, institutima, radionicama, itd.) važi: do deset radio-odnosno televizijskih prijemnih uredjaja na jednom mjestu mora se platiti samo jedna pristojba. Ako su na jednoj lokaciji u uporabi više od 10 radio-ili televizijskih prijemnih uredjaja, onda se za svakih sljedecih deset takvih uredjaja treba platiti još jedna pristojba.

Opce informacije

Placanje pristojbi za kabel, satelit, Pay-TV, AKM i drugih pristojbi, ne nadoknadjnje pristojbu za radio-valove. Prijem radio-valova izvan zgrada (na primjer: radio u autu) je besplatan. U slucaju socijalne ugroženosti ili tjelesne hendikepiranosti može se postaviti zahtjev za oslobadjanje pristojbi. Potrebno je prije toga napraviti prijavu za korištenje prijemnih uredjaja.

Ako imate još nekih pitanja, mi Vam stojimo rado na raspolaganju

Putem telefona na servis-Hotline 0810 00 10 80
Pismeno pod GIS Gebühren Info Service GmbH, Postfach 1000, 1051 Wien
Putem interneta na adresi - www.gis.at
Na ORF-teletekstu na stranici 876