Radyo ve televizyon yayını almaya yarayan tüm cihazlar, Avusturya'da vergiye (bandrol vergisi) tabidir ve kayıt altına alınmak zorundadır!

Bandrol vergisine tabi cihazlar nelerdir?

Bunlar, radyo ve televizyon gibi yayın almaya yarayan tüm teknik cihazlardır. Bu cihazların şekli veya cinsi önemli değildir, önemli olan alıcı-verici özelliğe sahip olmalarıdır.

Yasal kayıt zorunluluğu

159/1999 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan yasa gereği, herhangi bir yerde kullanılan veya kullanıma hazır olan bu cihazların kaydı zorunludur. Herhangi bir yerden kasıt; sadece evler değil, bu cihazların kullanıldığı tüm alanlardır. Kullanıma hazır cihaz sahipleri, kayıt dilekçesinde (sarı) istenilen tüm bilgileri vermek zorundadırlar.

Herhangi bir değişiklik olduğunda (taşınmadan dolayı adres değişikliği veya evlilik nedeniyle isim değişikliği gibi), bu değişikliklerin kanun gereği mutlaka bildirilmesi gerekir.

Yasal ödeme zorunluluğu (bandrol vergisi)

Evinizde birden fazla radyo ve/veya televizyon yayını alan cihaz olsa dahi, ödeme yalnızca bir cihaz için yapılır. Çünkü yasada, evlerdeki özel tüketimle ilgili olarak, "Cihazların adedi ne olursa olsun, tüketim vergisi sadece bir cihaz için alınır." denilmektedir. Ancak yazlık ev veya ikinci bir adreste bulunan radyo ve televizyonlar için ikinci bir ödeme yapılmalıdır. Zira yasa gereği, "kullanılmasa bile kullanıma hazır cihazların, bulundukları adreslerde kaydı zorunludur.” Radyo, televizyon gibi alıcıların ev haricindeki kullanımında ( firma, dükkân, kurum gibi yerlerde), bu tip cihazların sayısı 10’u geçmiyorsa, yalnızca bir cihaz için vergi alınır. Eğer bu tip yerlerdeki cihaz sayısı 10’dan fazla ise, 10 ve 10’un katları kaç kez geçildiyse o kadar kez ödeme yapılması gerekir.

Genel bilgiler

Kablo, çanak, ödemeli TV, AKM gibi başka ödemelerin yapılması, radyo- televizyon vergisi yerine geçmez. Binalar dışındaki alıcılar (örneğin araba radyosu) vergiye tabi değildir. Sosyal veya sağlık gibi nedenlerden dolayı, radyo televizyon vergisinden muaf tutulmak yasal olarak mümkündür. Ancak bunun için, cihazlarınızın mutlaka kayıtlı olması gerekir.

BİLGİ KAĞIDI KAYIT OLMAK VE MUAFLİK ALMAK KORUMA ARAYANLAR IÇIN,
TEMEL IHTIYAÇLARİ KARŞILAMA ÇERÇEVESINDE 10/2022

Sorularınız için her zaman hizmetinizdeyiz

Müşteri hizmetleri telefon numaramız: 0810 00 10 80

Adresimiz: GIS Gebühren Info Service GmbH, Postfach 1000, 1051 Wien

İnternet sayfamız: www.gis.at

ORF-Teletext, Sayfa 876

Diğer sorularınız için