Zarízení pro príjem rozhlasu v Rakousku podléhají ohlasování a poplatkum!

Co je zarízení pro príjem rozhlasu?

Zarízení pro príjem rozhlasu (televize, rádio, atd.) jsou všechny technické prístroje, které jsou urceny pro bezprostrední vnímání rozhlasu. Na urcitém usporádání prístroju pritom nezáleží; rozhodující je, že se prostrednictvím toho umožnuje príjem rozhlasu.

Zákonná ohlašovací povinnost

Podle RGG (Zákon o rozhlasových poplatcích, BGBl. I c. 159/ 1999) je potreba hlásit, jestli se provozují na míste zarízení pro príjem rozhlasu nebo se udržují provozuschopná. Za místo se pokládá byt nebo jiné prostory s jednotným úcelem použití. Pokud se udržují na míste zarízení pro príjem rozhlasu provozuschopná, pak je potreba uvést všechny údaje pro stanovení poplatku.

Online-Anmeldung

Zmeny, jako napríklad zmena místa zarízení pro príjem rozhlasu (napr.: pres prestehování) nebo zmena jména (napr.: pres snatek) je potreba rovnež povinne hlásit. Vy nám mužete oznámit tyto zmeny jednoduchým zpusobem telefonicky, pres e-mail nebo prostrednictvím online formuláre.

Online-Änderung

Zákonná povinnost poplatku

I když máte více rádio- a/nebo televizních prijímacu ve svém byte, pak musíte zaplatit jenom jednou. Protože pro soukromé používání zarízení pro príjem rozhlasu v bytech platí: Nezávisle od poctu zarízení pro príjem rozhlasu se musí zaplatit jenom jeden poplatek za rozhlasový príjem. Za televizní prijímac nebo rádio ve vašem zahradním domecku musíte zaplatit ale druhýkrát. Protože pokud v dvoudílné domácnosti (napr.: rekreacní byt) se provozují zarízení pro príjem rozhlasu nebo se udržují provozuschopná, pak tu existuje vlastní ohlašovací povinnost a povinnost poplatku pro toto místo. Pro používání zarízení pro príjem rozhlasu v jiných prostorech (napr.: firmy, instituce, podniky atd.) platí: Za rádio- príp. televizní prijímace do deset kusu na jednom míste se musí zaplatit jenom jeden poplatek za rozhlasový príjem. Pokud bude provozuschopných na jednom míste více než deset rádio- príp. zarízení televizních prijímacu, pak je zapotrebí zaplatit vždy za každou desítku takovýchto zarízení další poplatek.

Všeobecné informace

Platba za kabelovou, satelitní, Pay-TV, AKM- nebo jiné poplatky nenahrazují poplatek za rozhlasový príjem. ozhlasový príjem mimo budov (napr.: autorádio) je bez poplatku. Na základe sociální nebo telesné odkázanosti se muže vystavit žádost o osvobození od poplatku. Predpokladem pro to je, aby se HLÁŠENÍ o provozu zarízení pro príjem rozhlasu již uskutecnilo.

Pokud máte ješte dotazy, pak jsme vám rádi k dispozici

Telefonicky pod Service-Hotline 0810 00 10 80
Písemne na GIS Gebühren Info Service GmbH, Postfach 1000, 1051 Wien
Na internetu pod www.gis.at
V teletextu ORF na strane 876