redjaji za prijem radio-valova moraju u Austriji biti prijavljeni i za njih se mora placati pristojba!

Što je uredjaj za prijem radio-valova?

Uredjaj za prijem radio-valova (televizor, radio, itd.) su svi tehnicki aparati, koji su namjenjeni neposrednom prijemu radio-valova. Dakle, nije bitan konkretan uredjaj, vec je odlucujuce to da se njime omogucava korištenje radio-valova.

Zakonska obveza prijave

Na temelju zakona o radio-televizijskoj pristojbi (BGBI. I Nr. 159/1999) moraju biti prijavljeni svi radiotelevizijski prijemnici, koji se nalaze na jednoj lokaciji i koji su u upotrebi ili za upotrebu sposobni. Takva lokacija je stan kao i drugi prostori sa jedinstvenom svrhom korištenja.

Promjene, kao što je promjena lokacije uredjaja za prijem radio-valova (na primjer: preseljenje) ili promjena imena (na primjer: povodom vjencanja) moraju biti prijavljene.

Zakonski odredjena pristojba

Ako imate više radio- i/ili televizijskih aparata u Vašem stanu, morate platiti samo jednom. Naime, za privatnu uporabu uredjaja za prijem radio-valova u stanovima važi: Neovisno o broju takvih mora se platiti samo jedna pristojba. Za televizor ili radio u kucici u kojoj provodite odmor (vikendici) morate po drugi put platiti. Naime, ako držite u jednom drugom domacinstvu (na primjer: stan u kojem provodite odmor) u upotrebi ili spremne za upotrebu uredjaje za prijem radio-valova, za tu lokaciju postoji posebna obveza prijave i placanja pristojbe. Za korištenje prijemnika u drugim prostorijama (na primjer: firmama, institutima, radionicama, itd.) važi: do deset radio-odnosno televizijskih prijemnih uredjaja na jednom mjestu mora se platiti samo jedna pristojba. Ako su na jednoj lokaciji u uporabi više od 10 radio-ili televizijskih prijemnih uredjaja, onda se za svakih sljedecih deset takvih uredjaja treba platiti još jedna pristojba.

Opce informacije

Placanje pristojbi za kabel, satelit, Pay-TV, AKM i drugih pristojbi, ne nadoknadjnje pristojbu za radio-valove. Prijem radio-valova izvan zgrada (na primjer: radio u autu) je besplatan. U slucaju socijalne ugroženosti ili tjelesne hendikepiranosti može se postaviti zahtjev za oslobadjanje pristojbi. Potrebno je prije toga napraviti prijavu za korištenje prijemnih uredjaja.

INFORMACIJSKI LETAK O
PRIJAVI I OSLOBAĐANJU PLAĆANJA
ZA OSOBE U POTRAZI ZA ZAŠTITOM U OKVIRU OSNOVNOG SNADBJEVANJA
10/2022

Ako imate još nekih pitanja, mi Vam stojimo rado na raspolaganju

Putem telefona na servis-Hotline 0810 00 10 80
Pismeno pod GIS Gebühren Info Service GmbH, Postfach 1000, 1051 Wien
Putem interneta na adresi - www.gis.at
Na ORF-teletekstu na stranici 876